เกี่ยวกับเรา

ศูนย์​ดูแล​ผู้สูงอายุ​ กรุงเทพ​ฯ

เปิดดำเนินการ ภายใต้ แนวความคิดของผู้บริหาร ผู้สูงอายุ คือปูชนียบุคคล ท่านได้สร้างสิ่งที่ดีให้สังคม มากมาย ทางทีมภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสตอบแทน ในบั้นปลายชีวิตของท่าน และสัญญา จะทำดีที่สุด

บ้านหลังที่ 2 เปิดให้บริการ 24 ชม. บริหารโดยทีมแพทย์พยาบาล  มีมาตรฐานการดูแล เทคแคร์ด้วยใจ ห่วงใยดุจครอบครัว ภายใต้ความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด เพียบพร้อมด้วยความเอาใจใส่และความอบอุ่น