สาขาคลองหลวง

32/102-103 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ผู้จัดการ : กัญญภัทร ปั้นรูป วันทำงาน : จันทร์ - อาทิตย์(24 ชม) โทร : 0832290544

พยาบาล

นางสาว กัญญภัทร ปั้นรูป

090-2593285
ผู้จัดการ

นางจันทร์เพ็ญ เกตุอรุณ

091-7123825
พนักงานผู้ช่วยเลือคนไข้

นางสาวฐานัดดา อุทัยแสง

0811490625
พนักงานผู้ช่วยเลือคนไข้

นางสาวอารียา ดอนเกษม

0987757052​
พนักงานผู้ช่วยเลือคนไข้

การทำงานของพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุ
กะเช้า : 2 ท่าน 07.00-19.00 น.
กะดึก : 2 ท่าน 19.00-07.00 น.
เวลาที่ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ : 09.00 - 12.00 น./14.00 น. - 19.00 น.

เวลารับประทานอาหาร
เช้า : 07.30 น. กลางวัน : 11.45 น. เย็น : 17.30 น. เวลานอน : 20.00 น.

กิจกรรมแต่ละวันมีอะไรบ้าง
กายภาพเบื้องต้น10.00น และ14.00น. ออกกำลังเล่นเกมส์ผ่อนคลาย
กิจกรรมตามศาสนา เช่นตักบาตรทุกวันพระและวันสำคัญตามปฏิทิน
กิจกรรมผ่อนคลายนอกสถานที่
กิจกรรมตามประเพณี
กิจกรรมวันเกิด

จำนวนเตียงห้องรวม
20 เตียง

ห้องพิเศษ
ห้องพิศษ 1 ห้อง