สาขารามคำแหง

40/104-105 ซอยรามคำแหง 58/3 แขวง หัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร : 065 536 1591
ผู้จัดการ : บุณญภัศร์ งามดี วันทำงาน : จันทร์ - อาทิตย์(24 ชม) โทร : 095-0061782

พยาบาล

นางสาวบุณญภัศร์ งามดี

095-0061782
ผู้จัดการ

นายโกศัย.พิกุลศรี

0933911684
พนักงาน​ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอรชา พงษ์สระพัง

0988814173
พนักงาน​ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวกัญญารัตน์ กูลนา

0822524126
พนักงาน​ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอนงลักษณ์ มณีวรรณ

0943706286
พนักงาน​ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวแอมวิกา แซ่ลิ้ม

0984354216
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสิริฉัตร.ใจหาร

0811106693
แม่บ้าน

นางสาวภัสสร อุ่นทวง

0942782150
พนักงาน​ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาววารีย์ เจียมสระน้อย

0632243947

นางสาวเนาวรัตน์ โพธิ์ไทรย์

0947486668

การทำงานของพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุ
กะเช้า : 2 ท่าน 07.00-19.00 น.
กะดึก : 2 ท่าน 19.00-07.00 น.
เวลาที่ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ : 09.00 - 12.00 น./14.00 น. - 19.00 น.

เวลารับประทานอาหาร
เช้า : 07.30 น. กลางวัน : 11.45 น. เย็น : 17.30 น. เวลานอน : 20.00 น.

กิจกรรมแต่ละวันมีอะไรบ้าง
กายภาพเบื้องต้น10.00น และ14.00น. ออกกำลังเล่นเกมส์ผ่อนคลาย
กิจกรรมตามศาสนา เช่นตักบาตรทุกวันพระและวันสำคัญตามปฏิทิน
กิจกรรมผ่อนคลายนอกสถานที่
กิจกรรมตามประเพณี
กิจกรรมวันเกิด

จำนวนเตียงห้องรวม
30 เตียง

ห้องพิเศษ
ห้องพิศษ 2 ห้อง