สาขาขอนแก่น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ@ขอนแก่น เลขที่77 หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0661642244

พยาบาล

การทำงานของพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุ
กะเช้า : 2 ท่าน 07.00-19.00 น.
กะดึก : 2 ท่าน 19.00-07.00 น.
เวลาที่ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ : 09.00 - 12.00 น./14.00 น. - 19.00 น.

เวลารับประทานอาหาร
เช้า : 07.30 น. กลางวัน : 11.45 น. เย็น : 17.30 น. เวลานอน : 20.00 น.

กิจกรรมแต่ละวันมีอะไรบ้าง
กายภาพเบื้องต้น10.00น และ14.00น. ออกกำลังเล่นเกมส์ผ่อนคลาย
กิจกรรมตามศาสนา เช่นตักบาตรทุกวันพระและวันสำคัญตามปฏิทิน
กิจกรรมผ่อนคลายนอกสถานที่
กิจกรรมตามประเพณี
กิจกรรมวันเกิด

จำนวนเตียงห้องรวม
30 เตียง

ห้องพิเศษ
ห้องพิศษ 2 ห้อง