อัตราค่าบริการ

ผู้สูงอายุทั่วไป

ค่าบริการรายเดือน 16,000 บาท/เดือน

▪️อาหาร 3 มื้อ
▪️อาหารว่าง​ / ผลไม้
▪️อาหารใส่บาตร
▪️กิจกรรมนอกสถานที่
▪️กายภาพบําบัด
▪️อื่นๆตามกิจกรรมทางศูนย์
▪️บริการ ซัก-รีด เสื้อผ้า
▪️วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
▪️การพยาบาลพื้นฐาน ดูแลกิจวัตรประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
**อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมอุปกรณ์​ทางการแพทย์​ต่างๆ**