อัตราค่าบริการ

ผู้สูงอายุมีหัตถการ(ห้องพิเศษ)

ค่าบริการรายเดือน 25,000 บาท/เดือน

▪️อาหาร 3 มื้อ
▪️อาหารว่าง​ / ผลไม้
▪️อาหารใส่บาตร
▪️กิจกรรมนอกสถานที่
▪️กายภาพบําบัด
▪️อื่นๆตามกิจกรรมทางศูนย์
▪️บริการ ซัก-รีด เสื้อผ้า
▪️วัดสัญญาณชีพ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
▪️จัดยาตามแพทย์สั่ง
▪️ดูแลกิจวัตรประจำวัน​ตามผู้ป่วย​ต้องการ
▪️การพยาบาลพื้นฐาน ดูแลกิจวัตรประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
▪️บริการหัถการต่างๆ​ 
▪️ ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยพยาบาลวิชาชีพ
▪️มีแพทย์ให้คำปรึกษาตลอดเวลา
▪️ดูแลด้านอาหารตามโภชนาการของโรค
เป็นห้องส่วนตัว
▪️มีทีวี ตู้เย็น โซฟา
▪️มีผู้ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง
**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้ารองกันเปื้อน ผ้าอ้อม ค่าพาหนะรับส่ง เป็นต้น**