อัตราค่าบริการ

ค่าบริการรายวัน

ค่าบริการรายวันเริ่มต้นที่ 900 บาท/วัน

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย และห้องพัก)