อัตราค่าบริการ

 • 16,500 บาท/เดือน
  ผู้สูงอายุทั่วไป
 • ค่าบริการรายเดือน 16,000 บาท/เดือน
 • รายละเอียด
 • 18,000 บาท/เดือน
  ผู้ป่วยพักฟื้น​
 • ค่าบริการรายเดือน 18,000 บาท/เดือน
 • รายละเอียด
 • 22,000 บาท/เดือน
  ผู้สูงอายุมีหัตถการ
 • ค่าบริการรายเดือน 22,000 บาท/เดือน
 • รายละเอียด
 • 25,000 บาท/เดือน
  ผู้สูงอายุมีหัตถการ(ห้องพิเศษ)
 • ค่าบริการรายเดือน 25,000 บาท/เดือน
 • รายละเอียด
 • 900 บาท/วัน
  ค่าบริการรายวัน
 • ค่าบริการรายวันเริ่มต้นที่ 900 บาท/วัน
 • รายละเอียด