บริการ

ดูแลแบบรายเดือน และรายวัน (ค้างคืน หรือไปกลับ)

• ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ผู้ป่วยติดเตียง)

• ผู้สูงอายุสมองเสื่อม ความจำเสื่อม หลงลืม

• ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูก และข้อแผลกดทับ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดสมองตีบ-แตก

• ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการ การกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

• ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง บริการอาหารปั่น สด-ใหม่ ทุกวัน ตามสูตรที่แพทย์สั่ง

• ผู้ป่วยที่ต้องการสถานที่พักฟื้น จากการรักษาของโรงพยาบาล

• ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย