บริการ

บริการ รับ-ส่ง

  1. พบแพทย์ตามนัด
  2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  3. ทำแผลกดทับ และแผลอื่นๆ
  4. สวนปัสสาวะ,ดูดเสมหะ , ให้ออกซิเจน , ที่นอนลมลดอาการแผลกดทับ , ฉีดยาอินซูลิน , ใส่สายให้อาหารทางสายยางเป็นต้น