บริการรถพยาบาล Ambulace นอกสถานที่ ตลอด 24 ชม.

บริการรถพยาบาล Ambulace นอกสถานที่ ตลอด 24 ชม.

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ แอมบลูแลนซ์

  • รับ – ส่ง ผู้ป่วยตรวจตามแพทย์นัด
  • รับ – ส่ง ผู้ป่วยทำธุรกรรมต่างๆ
  • รับ – ส่ง ผู้ป่วยกลับรักษาต่อที่ภูมิลำเนาทั่วประเทศ
  • รับ Stand By ประจำจุดต่างๆ เช่น งานกีฬา งานคอนเสิร์ต ฯลฯ
  • รับเป็นวิทยากรจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายสวนปัสสาวะ ตามบ้านผู้ป่วย
  • บริการ Swab ตรวจคัดกรอง Covid-19 ตามโรงงานหรือสถานที่ต่างๆ

  ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการตลอด 24ชม. ในราคาที่คุณจับต้องได้