About us

เกี่ยวกับเรา

    บริหารงานโดย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน

เปิดดำเนินการภายใต้แนวคิดผู้บริหาร

   ผู้สูงอายุ คือ ปูชนียบุคคล เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน เมื่อก่อนท่านได้ทำคุณงามความดีไว้มากมายรวมถึงคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ เราบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอตอบแทนท่านด้วย การดูแลชีวิตบั้นปลายชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ และเราสัญญาจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่นหลักๆของศูนย์เรา

การจะเลือกศูนย์ดูเเลผู้สูงอายุที่ดีนั้น ประกอบไปด้วยกันหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ , ความสะดวกสบาย , เเพทย์

พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัดพร้อมผู้ดูเเลที่มากประสบการณ์ เเบบ Full time และพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ของเรามีพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ เป็นทีมบริหาร

ศูนย์ของเรามีพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ เป็นทีมบริหาร และบริหารงานอย่างเต็มตัว ดูแลและใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการบริการ

มีพยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์ของเรามีพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้จัดการศูนย์และพักประจำที่ศูนย์ สามารถดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มีแพทย์ประจำศูนย์

มีทีมแพทย์ประจำศูนย์ ซึ่งสามารถปรึกษาและเข้าตรวจรักษาได้ทันทีในกรณี ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

มีนักกายภาพบำบัด

มีทีมนักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์คอยดูแลและฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทุกวัน

สร้างไลน์กลุ่มญาติ

มีการสร้างไลน์กลุ่มญาติ เพื่ออัพเดตการทำกิจกรรมในแต่ละวันให้ ญาติทราบ รวมถึงหากไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมท่านได้ ทางญาติสามารถวิดิโอคอล โดยแจ้งลงในกลุ่มได้

มีรถพยาบาลประจำศูนย์

เรามีบริการรถพยาบาล Ambulace ประจำศูนย์ รับ-ส่งนอกสถานที่ พร้อมเจ้าที่บุคลากรที่จบเฉพาะทาง ไว้แสตนบายในกรณีฉุกเฉินและนำส่งรพ.ที่ใกล้ที่สุด

มีใบอนุญาติประกอบกิจการ

มีใบอนุญาติประกอบกิจการ และพนักงานทุกคนผ่านการอบรมและมีใบรับรอง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

บ้านหลังที่ 2 เปิดให้บริการ 24 ชม. บริหารโดยทีมแพทย์พยาบาล  มีมาตรฐานการดูแล เทคแคร์ด้วยใจ ห่วงใยดุจครอบครัว ภายใต้ความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด เพียบพร้อมด้วยความเอาใจใส่และความอบอุ่น 

ทีมผู้บริหาร

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

จุดเด่นหลักๆของศูนย์เรา

การจะเลือกศูนย์ดูเเลผู้สูงอายุที่ดีนั้น ประกอบไปด้วยกันหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่, ความสะดวกสบาย, เเพทย์

พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัดพร้อมผู้ดูเเลที่มากประสบการณ์ เเบบ Full timeและพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ของเรามีพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ เป็นทีมบริหาร

ศูนย์ของเรามีพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ เป็นทีมบริหาร และบริหารงานอย่างเต็มตัว ดูแลและใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการบริการ

มีพยาบาลวิชาชีพ

มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้จัดการศูนย์และพักประจำที่ศูนย์

มีแพทย์ประจำศูนย์

มีแพทย์ประจำศูนย์ ซึ่งสามารถปรึกษาและเข้าตรวจรักษาได้ทันทีในกรณี ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เรามีฝ่ายพัฒนาคุณภาพคอยประเมินการให้บริการเพื่อนำพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีนักกายภาพบำบัด

มีนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์คอยดูแลและฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุทุกวัน

มีการสร้างไลน์กลุ่มญาติ

มีการสร้างไลน์กลุ่มญาติ เพื่ออัพเดตการทำกิจกรรมในแต่ละวันให้ ญาติทราบ รวมถึงหากไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมท่านได้ ทางญาติสามารถวิดิโอคอล โดยแจ้งลงในกลุ่มได้

มีรถพยาบาลประจำศูนย์

เรามีรถพยาบาลประจำศูนย์ พร้อมเจ้าที่บุคลากรที่จบเฉพาะทาง ไว้แสตนบายในกรณีฉุกเฉินและนำส่งรพ.ที่ใกล้ที่สุด

มีใบอนุญาติประกอบกิจการ

มีใบอนุญาติประกอบกิจการและพนักงานทุกคนผ่านการอบรมและมีใบรับรอง

    เเละทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและตระหนัก อยู่เสมอมา เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่า ความพร้อมที่เรามี จะสามารถดูเเลคนที่ท่านรักให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งนี้คือจุดเด่นๆหลักของศูนย์เรา และเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณต้องเลือกเรา