CONTACT :

elderlyc@elderlycarebangkok.com

HOT LINE :

065-536-1591

About us

เกี่ยวกับเรา

บ้านหลังที่ 2 เปิดให้บริการ 24 ชม. บริหารโดยทีมแพทย์พยาบาล  มีมาตรฐานการดูแล เทคแคร์ด้วยใจ ห่วงใยดุจครอบครัว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

บ้านหลังที่ 2 เปิดให้บริการ 24 ชม. บริหารโดยทีมแพทย์พยาบาล  มีมาตรฐานการดูแล เทคแคร์ด้วยใจ ห่วงใยดุจครอบครัว ภายใต้ความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด เพียบพร้อมด้วยความเอาใจใส่และความอบอุ่น

ทีมผู้บริหาร

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด