About us

เกี่ยวกับเรา

    บริหารงานโดย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน

เปิดดำเนินการภายใต้แนวคิดผู้บริหาร

   ผู้สูงอายุ คือ ปูชนียบุคคล เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน เมื่อก่อนท่านได้ทำคุณงามความดีไว้มากมายรวมถึงคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ เราบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอตอบแทนท่านด้วย การดูแลชีวิตบั้นปลายชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ และเราสัญญาจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่นหลักๆของศูนย์เรา

การจะเลือกศูนย์ดูเเลผู้สูงอายุที่ดีนั้น ประกอบไปด้วยกันหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ , ความสะดวกสบาย , เเพทย์

พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัดพร้อมผู้ดูเเลที่มากประสบการณ์ เเบบ Full time และพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

บ้านหลังที่ 2 เปิดให้บริการ 24 ชม. บริหารโดยทีมแพทย์พยาบาล  มีมาตรฐานการดูแล เทคแคร์ด้วยใจ ห่วงใยดุจครอบครัว ภายใต้ความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด เพียบพร้อมด้วยความเอาใจใส่และความอบอุ่น 

ทีมผู้บริหาร

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

จุดเด่นหลักๆของศูนย์เรา

การจะเลือกศูนย์ดูเเลผู้สูงอายุที่ดีนั้น ประกอบไปด้วยกันหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่, ความสะดวกสบาย, เเพทย์

พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัดพร้อมผู้ดูเเลที่มากประสบการณ์ เเบบ Full timeและพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

    เเละทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและตระหนัก อยู่เสมอมา เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่า ความพร้อมที่เรามี จะสามารถดูเเลคนที่ท่านรักให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งนี้คือจุดเด่นๆหลักของศูนย์เรา และเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณต้องเลือกเรา