Branch

สาขาของเรา

บ้านหลังที่ 2 เปิดให้บริการ 24 ชม. บริหารโดยทีมแพทย์พยาบาล  มีมาตรฐานการดูแล เทคแคร์ด้วยใจ ห่วงใยดุจครอบครัว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพมีทั้งหมด 9 สาขา

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

1.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครราชสีมา รีสอร์ท

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

2.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอุบลราชธานี

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

3.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรามคำแหง

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

4.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม 9

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

5.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลี1

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

6.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลี 2

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

7.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชลบุรี

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

8.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคลองหลวง

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

9.ศูนย์ดูแลผู้สูอายุตลาดไท

📍ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 📍
🎈เงื่อนไขราคา ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ