CONTACT :

elderlyc@elderlycarebangkok.com

HOT LINE :

065-536-1591

Branch

สาขาของเรา

บ้านหลังที่ 2 เปิดให้บริการ 24 ชม. บริหารโดยทีมแพทย์พยาบาล  มีมาตรฐานการดูแล เทคแคร์ด้วยใจ ห่วงใยดุจครอบครัว

สาขาในกรุงเทพฯ

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ สาขาคลองหลวง ปทุมธานี

เริ่มต้น

16,500

บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ สาขาวัดหลวงพ่อโต

เริ่มต้น

16,500

บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ สาขารามคำแหง

เริ่มต้น

18,000

บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ สาขารังสิต (คลองสาม)

เริ่มต้น

16,500

บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้

สาขาในต่างจังหวัด

เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ สาขานครราชสีมา

เริ่มต้น

16,500

บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ สาขาขอนแก่น

เริ่มต้น

19,000

บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการดังนี้

รายละเอียดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการแพมเพิส

1,900 บาท/เดือน

การใช้เฉลี่ยโดยประมาณ 5 ชิ้น/วัน

ค่าบริการให้อาหารทางสายยาง

2,900 บาท/เดือน

การใช้เฉลี่ยโดยประมาณ 5 ชิ้น/วันอาหารปั่นตามหลักโภชนาการ 4 มื้อ/วัน (เปลี่ยนสายยาง 2 สัปดาห์/ครั้ง)

ค่าบริการการดูแลแผลเจาะคอเบื้องต้น และการดูดเสมหะ

2,900 บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าเช่าเครื่องดูดเสมหะ, สายดูดเสมหะ และทำความสะอาดแผล

ค่าบริการการดูแลสายสวนปัสสาวะ

2,000 บาท/เดือน

ราคาดังกล่าวรวมเปลี่ยนสาย และเปลี่ยนถุงปัสสาวะ

ค่าบริการทำแผล

50-100 บาท/ครั้ง

ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ทำแผลทั้งหมด

ค่าบริการเตียงลม (สำหรับผู้ป่วยติดเตียง)

500 บาท/เดือน

ค่าบริการการให้กายภาพบำบัด

500 บาท/ครั้ง

กรณีต้องการมากกว่านโยบายของศูนย์ฯ

ค่าบริการการให้ออกซิเจน 24 ชม.

1,500 บาท/เดือน

ราคารวมค่าเช่าเครื่องผลิตออกซิเจน

ค่าบริการเจาะตรวจน้ำตาลในเลือด

40 บาท/ครั้ง

เฉพาะกรณีจำเป็น

ค่าบริการเจาะเลือด

500 บาท/ครั้ง

เจาะโดยพยาบาลของศูนย์ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการส่งเลือด

ค่าบริการตรวจ Rapid Test

1,000 บาท/ครั้ง

การวิเคราะห์โรคอย่างรวดเร็ว

ค่าบริการเจ้าหน้าที่พาไปโรงพยาบาล

300 บาท/เดือน

ค่าบริการรถพยาบาลนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

2,000 บาท/ครั้ง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าน้ำมัน (คิดค่าน้ำมันตามจริง)